Головна <Згода на обробку персональних даних

Згода на обробку персональних даних

ЗГОДА

на обробку персональних даних

 
Заповненням форми на сайті  https://tedagency.com.ua/ відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. (далі — Закон) Я підтверджую, що мені відома мета використання моїх персональних даних і що я автоматично надаю безумовну згоду на обробку, накопичення, зберігання, поширення та використання моїх персональних даних на наступних умовах:
  1. Обробка персональних даних (включаючи збір з відкритих джерел, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знищення персональних даних) здійснюється у такому обсязі: прізвище, ім’я, по-батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти.
  2. Використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону).
  3. Накопичення персональних даних передбачає дії щодо поєднання та систематизації відомостей про фізичну особу чи групу фізичних осіб або внесення цих даних до бази персональних даних. Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них (стаття 13 Закону).
  4. Поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону).
Згоду на обробку персональних даних відповідно до зазначених вище умов я надаю на весь час існування сайту  https://tedagency.com.ua/